Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ)

รูปแบบ: โซฟาสั่งทำพิเศษ

ขนาด

200 x 100 cm

หมายเหตุ

สามารถเลือกสีวัสดุหุ้มโซฟาได้ ขาสเเตนเลส ทำสี Black chome ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและวัสดุหุ้ม

฿42,900.00

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Customer Review

Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ)
Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ)

โซฟาสั่งทำพิเศษ

Size

500 x 250 cm

฿154,900.00

Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ)
Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ)

โซฟาสั่งทำพิเศษ

Size

Diameter 150 cm

฿19,900.00

Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ)
Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ)

โซฟาสั่งทำพิเศษ

Size

180 x 75 cm

฿19,900.00

Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ)
Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ)

โซฟาสั่งทำพิเศษ

Size

80 x 80 cm

Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ)
Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ)

โซฟาสั่งทำพิเศษ

Size

200 x 100 cm

Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ)
Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ)

โซฟาสั่งทำพิเศษ

Size

180 x 80 cm

Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ)
Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ)

โซฟาสั่งทำพิเศษ

Size

440 x 310 cm

Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ) พร้อมสตูล
Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ) พร้อมสตูล

โซฟาสั่งทำพิเศษ

Size

โซฟาเดี่ยว 85 x 95 cm / สตูล 60 x 60 cm

Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ)
Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ)

โซฟาสั่งทำพิเศษ

Size

260 x 180 cm

Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ)
Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ)

โซฟาสั่งทำพิเศษ

Size

85 x 95 cm

฿18,900.00

Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ)
Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ)

โซฟาสั่งทำพิเศษ

Size

370 x 220 cm

฿68,900.00

Customize Sofa   (โซฟาสั่งทำพิเศษ)
Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ)

โซฟาสั่งทำพิเศษ

Size

โซฟา 323 x 155 cm

โซฟาสั่งทำพิเศษ รุ่นอื่นๆ

Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ)
Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ)

โซฟาสั่งทำพิเศษ

Size

500 x 250 cm

฿154,900.00

Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ)
Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ)

โซฟาสั่งทำพิเศษ

Size

Diameter 150 cm

฿19,900.00

Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ)
Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ)

โซฟาสั่งทำพิเศษ

Size

200 x 100 cm

฿42,900.00

Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ)
Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ)

โซฟาสั่งทำพิเศษ

Size

180 x 75 cm

฿19,900.00

Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ)
Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ)

โซฟาสั่งทำพิเศษ

Size

80 x 80 cm

Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ)
Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ)

โซฟาสั่งทำพิเศษ

Size

200 x 100 cm

Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ)
Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ)

โซฟาสั่งทำพิเศษ

Size

180 x 80 cm

Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ)
Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ)

โซฟาสั่งทำพิเศษ

Size

440 x 310 cm

Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ) พร้อมสตูล
Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ) พร้อมสตูล

โซฟาสั่งทำพิเศษ

Size

โซฟาเดี่ยว 85 x 95 cm / สตูล 60 x 60 cm

Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ)
Customize Sofa (โซฟาสั่งทำพิเศษ)

โซฟาสั่งทำพิเศษ

Size

260 x 180 cm

รับผลิต OEM

กรอกแบบฟอร์มเพื่อแจ้งรายระเอียด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม